minták a nigériai vállalatokra vonatkozó kutatási javaslatokból

A MAGYAR ÁLLAMI VÁLLALATOK ÁTLÁTHATÓSÁGA ÉS …

Kutatási jelentés 2. 2015. június ISBN 978-615-8 Az elemzést írta: Papp Krisztina, Transparency International Magyarország ... összhangban állnak az OECD Állami vállalatokra vonatkozó vállalatirányítási irányelveinek (Corporate Governance of State-Owned Enterprises3) közzétételi ajánlásaival, illetve egyéb módon ...


Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

A hulladékgazdálkodás kutatási terület célja a hazai hulladékvagyon felmérése, a begyűjtési és kezelési infrastruktúra áttekintése, javaslat annak átalakítására a …


Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

A javaslatok szerint a jövőben elválik egymástól az innovációs és kutatási finanszírozás, az Innovációs Alap mellett létrejön a közvetlen költségvetési forrásokat kezelő Kutatási Alap.


Hogyan készítsünk kutatási javaslatot?

Tartalom. Hogyan készítsünk kutatási javaslatot? A kutatási javaslat olyan dokumentum, amely egy adott témára vonatkozó kutatási projektet javasol. A kutatási javaslat felvázolja a kutatási folyamatot a kezdetektől a végéig. Ez olyan központi kérdéseket vagy kérdéseket vet fel, amelyeket a kutatási javaslata kezel.


A vállalati innováció fejlesztésének és elterjedésének …

szabályi és adózási könnyítésekkel is erősíthetők; ilyen ösztönző például a kutatási központok létrehozása és finanszírozása; a kutatási-fejlesztési és szabadalmi adóked - …


A digitális transzformáció vállalati adaptációját irányító …

2 Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Gyimesi Áron A digitális transzformáció vállalati adaptációját irányító tényezők


A TANÁCS (2020/C 379 I/01) KÖVETKEZTETÉSEI

4. ÚGY VÉLI, hogy az európai innováció és kreativitás előmozdítása, és mindenekelőtt a kutatási eredmények piaci hasznosítása a Covid19-világjárvány nyomán még fontosabbá vált, ... NYUGTÁZVA a formatervezési minták oltalmára vonatkozó uniós jogszabályok értékelésének eredményeit, 19. ELISMERVE azt a tényt ...


Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Ügyrend minták.. Open Access követelmények.. Értékelési rendszer: KFI pályázatok értékelése: ... hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal saját tartalmaival és szolgáltatásaival közvetlenül a felhasználót keresse meg abból a célból, hogy a felhasználó igényeit kielégítse vagy felmérhesse ...


A vállalati innováció piaci sikerét befolyásoló tényezők

A kis- és közepes vállalatokra vonatkozó eredmények alapján megállapítható, hogy az innovációs és termékfejlesztési folyamat minőségére a vállalti stratégiának nincs szignifikáns


Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Az Open Science (nyílt tudomány) a tudományos kommunikáció új megközelítése, amely az átláthatóság és együttműködés elvein alapul és a friss kutatási eredmények …


Elfogadott szövegek

kifejezésre juttatja meglepetését és aggodalmát amiatt, hogy a Bizottság által a Parlament határozott kérésére 2018. május 18-án hivatalosan nyilvánosságra hozott összehasonlító adatokból az derül ki, hogy a pénzügyi költségvetésre vonatkozó javaslatokban ezeket a számokat bizonyos esetekben eltérően mutatták be ...


Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis a 2023-as évre (tavasz) / …

2022. augusztus 31. Kutatás éve: 2022. Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis a 2023-as évre (tavasz) 2022. április–május során került sor az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az MKIK Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézet (MKIK GVI) „Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis" kutatásának 2022. évi első ...


(PDF) A gyakorlat szempontjából felmerülő …

Ezt a szerző a korábbi publikációi ide vonatkozó részeinek tézisszerű összefoglalásával oldja fel. 7 Ekonomické štúdie – teória a prax, ISBN 978-80-97 Szóhasználat A vállalati gazdaságtan szóhasználata világszerte …


Nigéria, a jobb sorsra érdemes ország

Miért nem tölti be méltó helyét a hatalmas nyugat-afrikai ország, Nigéria, amely tele van a legkülönfélébb ásványi kincsekkel, és minden adottsággal rendelkezik ahhoz, hogy gazdasági teljesítményével vezesse a fekete földrészt? Ennek számos oka van. Az etnikai, vallási széttagoltság párosul a terrorizmussal és banditizmussal. Nigériában nincs …


Állati mellékterméket tartalmazó laboratóriumi minták …

Állati mellékterméket tartalmazó laboratóriumi minták oktatási, kutatási, tudományos célra- kérelem behozatalhoz EU tagállamból, vagy importhoz 3. országból. ... 3. országokból történő importjához. A vonatkozó behozatali/import engedély iránti kérelmet a lentebb található minták alapján kell kitölteni és a Nébih ...


GÉRING ZSUZSANNA 2 TARTALOMELEMZÉS: A VIRTUÁLIS …

1 GÉRING ZSUZSANNA 2 TARTALOMELEMZÉS: A VIRTUÁLIS ÉS A VALÓS VILÁG HATÁRÁN EGY VÁLLALATI HONLAP-ELEMZÉS BEMUTATÁSA 3 A vállalati honlapok tartalomelemzése két szempontból is a valós és a virtuális világ határán mozog. Egyfelől a tartalomelemzés maga egy olyan módszer, amely a szövegek elemzése révén azok …


KUTATÁSI ADATVÉDELMI ÉRINTETTEKRE …

Az elérhetőségei adatait megtalálhatja a kapott kutatási projektre vonatkozó információk között vagy azokat a szokásos kutatási projekt kapcsolattartójától kaphatja meg. 6. SZEMÉLYES ADATAINAK MEGOSZTÁSA A kutatási projekt keretében a vizsgálóhelyen tárolt személyes adatait (pl. az Ön egészségügyi


Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

lásd még: kísérleti fejlesztés, kutatás-fejlesztés. forrás: a Bizottság 651/2014/EU rendelete. alkalmazottak száma. statisztikai fogalom: azon személyek száma, akik teljes munkaidőben dolgoztak az érintett vállalkozásban – vagy annak megbízásából – az adott referenciaév egészében. Az éves munkaerőegységek (ÉME ...


Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Lapunk kutatási területekre vonatkozó kérdésére a miniszter elmondta, a klímavédelem részeként zajló Tisztítsuk meg az országot program több dologra is rávilágít, kutatási alapot adva az egyetemnek. Egyelőre nem tudni, hogy az illegátulisan kitett hulladék mekkora hányada veszélyes.


A vállalatok társadalmi felelőssége

vonatkozó normákról szóló ENSZ tervezetre (2003. december), – tekintettel az ENSZ 2002. évi fenntartható fejlődésről szóló johannesburgi világ-csúcstalálkozójának kimenetelére, különösen a vállalatok elszámoltathatóságának kérdésére vonatkozó kormányközi kezdeményezések szorgalmazására, illetve a Tanács


Kutatási eredmények a magyarországi korrupcióról

a konkrét kutatási eredményeket bemutató fejezet követi. A rendelkezésre álló vizsgálatok leggyakoribb célcsoportjait - lakosság, vállalatok és egyéb szereplık - követve vizsgáljuk a kutatások vonatkozó adatait. Az egyes fejezetek elején a kutatások rövid módszertani bemutatására is sort kerítünk.


Kutatásaink / GVI

A Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (GVI) a „Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis" kutatása részeként 2022 őszén összesen 4 387 hazai vállalkozás számolt be arról, …


TARTALOMELEMZÉS: A VIRTUÁLIS ÉS A VALÓS

Ilyen értelemben tehát megkülönböztethetők a tartalomra vonatkozó kutatási kérdések, amelyek 'csak' a szövegeket vizs-gálták, valamint a tartalom és a szövegek kontextusa közötti kapcsolatok feltárását – nevesen különböző vállalati jellemzők hatásának vizsgálatát – célzó ku- ... Az egyes vállalatokra ...


Versenyben a világgal?

Versenyben a világgal? – A mikrogazdasági versenyképességi kutatások eredményei, 1995-2018


Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Biológiai és Orvosi Tudományok Képalkotó Technológiáinak Európai Kutatási Infrastruktúrája (EuBI-ERIC). Biobankolási és Biomolekuláris Kutatási Infrastruktúra (BBMRI-ERIC) ... A KFI stratégia kialakításával párhuzamosan zajlott a 2021–2027-re vonatkozó Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) tervezése is. Az S3 ...


(PDF) Környezettudatos marketing | Szabolcs Nagy

A Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Nagy Aladár egyetemi tanár Tudományos vezető: Dr. Piskóti István egyetemi docens Miskolc, 2005 Tartalomjegyzék Tudományos vezető ajánlása _____ 4 Összefoglalás _____ 6 Summary_____ 8 I.


A vállalati innováció fejlesztésének és elterjedésének …

központok létrehozása és finanszírozása; a kutatási-fejlesztési és szabadalmi adóked - vezmények vagy támogatások nyújtása; vagy éppen a szellemi jogok védelmének erő - ... ezen belül a magyar vállalatokra vonatkozó elemzések egy jelentős része a CIS-felmérés eredményeit használta fel annak igazolására, hogy ...


2013-2014

Az alábbiakban pontokba szedve összefoglaljuk a tanulmány magyar vállalatokra vonatkozó fő megállapításait. 1. A magyar vállalatok termelékenysége és hatékonysága …


Kis- és középvállalkozások fejlődésének vizsgálata egy …

Abstract. A kis- és közepes vállalkozások (KKV) egyre jelentősebb szerepet töltenek be a magyar gazdaság életében. A belső és külső problémáik ellenére is képességet mutatnak a ...


Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) céljai szerint Magyarország európai szinten is élenjáró kutatás-fejlesztési és innovációs potenciálra tesz szert a kiemelt gazdasági területeken – mondta Palkovics László a kutatóintézeti vezetőknek rendezett csütörtöki budapesti egyeztető fórumon a tárca tájékoztatása szerint.


A köztulajdonban álló gazdálkodó szervezetek …

A köztulajdonban álló gazdasági társaságokra vonatkozó szabályozás körében egyre fontosabb szerep jut az információszabadság kérdésének is, éppen ezért


Dén-Nagy Ildikó – Géring Zsuzsanna – Király Gábor – …

a vállalatokra vonatkozó információkat, amelyek a fó-kuszcsoportos beszélgetésekben megvizsgálhatók és meg-vizsgálandók. Ez azonban nem szigorú értelemben vett módszertani keverés, hiszen mindkettő kvalitatív megkö-zelítés, ezért is jelöltük az ábrán szaggatott vonallal. szerint példánk alkalmas a kevert módszertanú


Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

A magyarországi kutatások, fejlesztések és az innovatív vállalkozások támogatására 2020-ig hazai és uniós forrásokból mintegy 1200 milliárd forint érhető el. Ezen források célszerű, hatékony és átlátható felhasználását az erre kialakított versenypályázati rendszerben az NKFI Hivatal koordinálja. A megújuló támogatási rendszer versenyképességének …


25 Ösztöndíj nigériai diákok számára, hogy külföldön …

Az egyetem ezeket az ösztöndíjakat biztosítja a nigériai hallgatók számára, hogy ingyen külföldön tanulhassanak, és stressz nélkül élvezhessék minőségi oktatását. A York Egyetem Nemzetközi Ösztöndíj Awards évente felajánlják azoknak a nigériai hallgatóknak, akik először lépnek be az egyetemre egy egyetemi programba.


ÉRTÉKRENDALAPÚ ÉLELMISZER-FOGYASZTÓI …

vonatkozó elméletek alapösszefüggése érvényes a pénzzel kapcsolatos döntések terén is (Fodor–Csiszárik, 2018) 2.2. A Z generáció sajátosságai a generációs marketing aspektu-sából A tanulmány másik fontos elméleti bázisát a generációs marketing koncepciója adja, melynek keretében a Z generációra vonatkozó fo-


Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Az Európai Unió 2021–2027 között zajló Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramjának égisze alatt számos pályázati lehetőség válik elérhetővé az egyéni kutatói kiválóság, az áttörést hozó innovációk és a jelentős társadalmi kihívások kezelését célzó nemzetközi konzorciumok által megvalósított kutatási és innovációs projektek ...


Kutatási segédanyag

A törvényszerűségek képezik a kutatás tárgyát. Minden kutatási tevékenység a problémák megoldásának sorozatából áll. A jelenségek közötti kapcsolatokra vonatkozó feltételezések alapján, e jelenségekre vonatkozóan adatokat kell gyűjtened tervszerű, rendezett módon, ezeket kritikusan értelmezni, elemezni kell.


Kutatás, minták és statisztikák

Tudjon meg többet a kutatásról és a módszertanról a szociológia területén. Ezek az erőforrások segíthetnek a kvantitatív és kvalitatív kutatások megkülönböztetésében, a különböző kutatási módszertanok megértésében és a statisztikai fogalmak alkalmazásában.


Energiahatékonyság | Ismertetők az Európai Unióról

Az EU vezetői 2018-ban azt a célt tűzték ki, hogy 2030-ig 32,5%-kal csökkentik az EU éves energiafogyasztását. 2023 márciusában megállapodtak a primerenergia-fogyasztás 38%-os, illetve a végsőenergia-fogyasztás 40,5%-os csökkentésére irányuló, 2030-ig elérendő uniós célokról. Az energiahatékonyság ezért stratégiai ...