a nemek közötti egyenlőséget befogadó politika a kőzúzóiparban

Fókuszban AZ EU NŐKÉRT FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉGEI

A nemek közötti egyenlőség nemcsak a nők, hanem a férfiak számára is fontos kérdés. Ez a kérdés a szociális jogok európai pillérének egyik központi eleme, amelynek célja az egyenlő bánásmód és az azonos lehetőségek biztosítása a nők és a férfiak számára az élet valamennyi területén. Ilyen például a munkaerőpiacon való részvétel, a foglalkoztatási ...


JELENTÉS a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III.

üdvözli a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, 2021–2025 közötti időszakra szóló új III. uniós cselekvési tervet és a nemek közötti egyenlőséget biztosító világ megteremtésére irányuló felhívását, amely a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó II. uniós cselekvési terv munkájára, a levont tanulságokra ...


JELENTÉS a nemek közötti egyenlőségről az uniós …

INDOKOLÁS. A kereskedelem a nemek szempontjából nem semleges, és a kereskedelmi politikáknak nemspecifikus hatásai vannak. A szociális és környezetvédelmi normákról, az emberi jogokról és a vállalati felelősségvállalásról szóló 2010. évi parlamenti ajánlások végrehajtásáról szóló (2015/2038(INI)), valamint a nemzetközi kereskedelem …


DEBRECENI EGYETEM NEMI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV …

A nemi esélyegyenlőségi stratégia keretet biztosít az Európai Bizottság nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos munkájához, és meghatározza a 2020 és 2025 közötti időszakra vonatkozó szakpolitikai célkitűzéseket és a legfontosabb fellépéseket. E stratégia célja, hogy megteremtse a nemek közötti egyenlőséget


A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete A nemek …

A nemek közötti egyenlőség parlamenteken belüli figyelembevételét segítő eszköz: Nemzeti parlament 6 21. Milyen nemek közötti egyenlőséget biztosító intézkedéseket alkalmaznak a bizottsági vezetők kinevezésére irányuló hivatalos parlamenti eljárás során? ☐Nemek részvételével kapcsolatos kvóta – min. 40 %


A nemek kőzőtti egyenlőségre vonatkozó …

hangsúlyozza, hogy valamennyi uniós szakpolitikába és uniós finanszírozási programba be kell építeni a nemek közötti egyenlőség szempontját. Ez lesz az én stratégiám annak …


Elfogadott szövegek

Az Európai Parlament 2018. január 16-i állásfoglalása a nőkről, a nemek közötti egyenlőségről és az éghajlati igazságosságról (2017/2086(INI)) Az Európai Parlament, – tekintettel az 1948. december 10-én elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, valamint az ahhoz kapcsolódó emberi jogi ENSZ-egyezményekre és azok ...


Pécsi Tudományegyetem Nemi Egyenlőségi Terv …

A nemek közötti egyenlőséget, a férfiak és nők egyenlő bánásmóddal történő kezelésének kötelezettségét Magyarország — az Európai Unió jogi normái és a vonatkozó nemzetközi egyezmények szellemiségének is megfelelően — a …


Elfogadott szövegek

mivel a prostitúció határokon átnyúló következményekkel jár, és érinti a nők jogait és a nemek közötti egyenlőséget; mivel a tagállamok együttműködésének hiánya miatt a prostitúcióban részt vevő személyek elleni erőszak és kizsákmányolás megelőzését célzó intézkedések eddig kudarcot vallottak; mivel a ...


Elfogadott szövegek

Szexuális kizsákmányolás és prostitúció és ezeknek a nemek közötti egyenlőségre gyakorolt hatása ... Q. mivel uniós adatok szerint az emberkereskedelem elleni küzdelemre irányuló jelenlegi politika nem hozott eredményt, és hogy problémát jelent az emberkereskedők azonosítása és bíróság elé állítása, ezért ...


EUrologus: Magyarország nem támogatta a nők …

Magyarország nem támogatta a nők egyenlőségét egy uniós állásfoglalásban. A tagállamok közös állásfoglalása tartalmazta a "gender" és az "LMBTQI" kifejezéseket is, de igazából arról szólt, hogy az EU-nak tiszteletben kell tartania és elő kell mozdítania a nemek közötti egyenlőséget és fel kell lépni a hátrányos ...


Nemek közötti egyenlőség az ellátási láncban

Beszerzési politika Nemek közötti egyenlőség az ellátási láncban • 2021.11.15. 5 Az emberek világszerte tapasztalják munkahelyükön a jogaik nemük, nemi ... beszállítóiknál is valósítsák meg a nemek közötti egyenlőséget. Üzleti partnereink így biztosítják, hogy elkerülhető legyen a nemi alapon


A szegénység, a társadalmi kirekesztés és a …

További két, az egyenlőséget erősítő irányelvre irányuló bizottsági javaslat vár a Tanácson belüli megállapodásra: a vállalatok vezetőtestületeiben a nemek közötti egyensúlyról szóló irányelv (2012) és a személyek közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról a foglalkoztatás területén kívül (2008).


JELENTÉS az Európai Unióban a nők és férfiak közötti …

A. mivel a nők jogai emberi jogok, ennél fogva pedig egyetemesek és oszthatatlanok, miként azt az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió Alapjogi Chartája is rögzíti; mivel a nemek közötti egyenlőségért, valamint a nők jogainak előmozdításáért és védelméért folytatott küzdelem valóban közös ...


A Parlament küzdelme a nemek közötti egyenlőségért az EU …

Nemek közti bérszakadék. A Parlament konkrét intézkedéseket is szorgalmazott a nemek közötti bérszakadék felszámolásáért, amely az EU-ban 2020-ban átlagosan 13% volt, valamint a nyugdíjkülönbség csökkentéséért, ami 2019-ben 29% volt. Emellett intézkedéseket szorgalmazott a nőket sújtó szegénység leküzdéséért. 2023 …


Így hagyja cserben az EU új genderstratégiája a közép

A koronavírus-járvány felfedi a gondoskodási krízist és a mögötte meghúzódó osztályalapú és regionális egyenlőtlenségeket – az EU új nemek egyenlőségi stratégiája pedig nem vértez fel minket olyan eszközökkel, amelyek segítségével meg tudnánk ezekkel a problémákkal birkózni.. A koronavírus rémisztően gyors terjedése …


Következtetések az EU-nak az Európa Tanáccsal folytatott

Az EU – mind a tagállamokat, mind a külkapcsolatokat illetően – az Európa Tanáccsal együttműködve folytatni fogja a nemek közötti egyenlőség előmozdítására irányuló munkáját, beleértve többek között a nők emberi jogainak teljes körű és egyenlő alapon történő gyakorlását, valamint szerepvállalásuk és ...


Nemek közötti egyenlőség | European Foundation …

A nemek közötti egyenlőség a nők és férfiak közötti egyenlőséget jelenti a jogaik, a velük szembeni bánásmód, a felelősségeik, a lehetőségeik, valamint a …


Elfogadott szövegek

üdvözli a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, 2021–2025 közötti időszakra szóló új III. uniós cselekvési tervet és a nemek közötti egyenlőséget biztosító világ megteremtésére irányuló felhívását, amely a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó II. uniós cselekvési terv munkájára, a levont tanulságokra ...


Nemek közti egyenlőség az EU-ban | Hírek | Európai …

A Parlament küzdelme a nemek közötti egyenlőségért az EU-ban. Ismerje meg, hogy az EU és az Európai Parlament hogyan küzd a nők jogaiért, valamint a …


Nemek közötti egyenlőség: fókuszban a nők munkaerőpiaci esélyei …

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete által kidolgozott nemek közötti egyenlőségi mutató szerint az Uniónak még legalább 60 évre van szüksége ahhoz, hogy területén megvalósuljon a nemek teljes egyenlősége. 2021-ben a tagállamok 100-ból átlagosan 68 pontot értek el, ami az EU egészét tekintve mindössze 4,9 ...


Sokszínűség és a befogadás

A nemek közötti egyenlőség megvalósítása vállalatunkon belül Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy valódi nemek közötti egyenlőséget érjünk el. Hiszünk benne, hogy nemtől függetlenül mindenkit megillet a tisztességes bánásmód és az azonos lehetőségek, és a nemek közötti egyenlőség javításából mindenki ...


Nemi esélyegyenlőségi terv

A Nemi Esélyegyenlőségi terv célja. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) elkötelezte magát az Európai Unió nemi esélyegyenlőségi stratégiájának a saját intézményrendszerében történő megvalósítása mellett. Jelen terv, melyet az NNK-t vezető országos tisztifőorvos fogadott el, a nemek közötti egyenlőséget ...


A Tanács következtetései a nőkről, a békéről és a …

E tekintetben az Európai Bizottság elfogadta az uniós nemi esélyegyenlőségi stratégiát (2020–2025) és a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó …


Hogyan tudják a tanárok a nemek közötti egyenlőséget …

Arra a kérdésre, hogy Thaiföldet milyen nemi kérdések foglalkoztatják az oktatásban, egy magas rangú oktatási tisztviselő azt válaszolta: „Itt nincs nemi kérdés – egyenlő számú lány és fiú iratkozik be iskoláinkba." Miután több osztálytermet is meglátogatott, és megfigyelte a tanárok nemek szerinti gyakorlatát (pl.


A nemek közötti egyenlőség a P&G-ben

A P&G-n belül pedig befogadó, nemek közötti egyenlőséget biztosító környezetet teremtünk, miközben mindenütt a munkahelyeken a nemek közötti és a különböző ágazatok közötti egyenlőségért küzdünk, hogy mindenki teljes mértékben kiaknázhassa a benne rejlő lehetőségeket. Mindezen területek mindegyikén olyan, nagy ...


A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete A …

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete. A nemek közötti egyenlőség parlamenteken figyelembevételét segítő eszköz. Kérdőív a nemzeti parlamentek …


JELENTÉS a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete …

a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2020. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2021/2129(DEC)) Az Európai Parlament, – tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,


A nemek közötti egyenlőség | Culture and Creativity

Az Európai Unió (EU) nemi esélyegyenlőségi stratégiája 2025-ig jelentős előrelépést igyekszik elérni a nemek közötti egyenlőségen alapuló Európa megvalósítása terén. A …


MENEDÉKJOG IRÁNTI KÉRELEM NEMI ALAPON ÉS A …

A 60. cikk (3) bekezdése: A nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő befogadó és támogatási szolgáltatások, menekültügyi eljárások és a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó iránymutatások 34 A nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő befogadó és támogatási szolgáltatások 38 A nemek közötti egyenlőséget ...


A RÉGIÓK EURÓPAI BIZOTTSÁGA (2022/C 97/11) VÉLEMÉNYE

2. hangsúlyozza, hogy ebben az összefüggésben a nemek közötti egyenlőséget megfelelően kell értelmezni: 1) a kohéziós politikával kapcsolatos jogalkotás egyik alapelveként; 2) a kohéziós politikai programok előkészítésének horizontális kritériumaként, 3) a programok által követendő célkitűzésként és 4) a ...


Elfogadott szövegek

sajnálja, hogy még nem alkalmazzák az uniós költségvetés egészére a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítését, és nem követték megfelelően nyomon azt, hogy a …


JELENTÉS a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete …

a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2021. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2022/2105(DEC)) Az Európai Parlament, – tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,


JELENTÉS „A nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi

hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőség elvét érvényesíteni kell az Uniónak a külkapcsolataiban; megjegyzi azonban, hogy a GAP II nem foglalkozik elegendő mértékben a kereskedelem és a nemek közti kapcsolattal, és hogy általánosabban véve a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése továbbra is ...


A Tanács következtetései a nőkről, a békéről és a biztonságról

A Tanács felkéri az uniós intézményeket és a tagállamokat annak biztosítására, hogy a KBVP-missziók és -műveletek tekintetében mozdítsák elő jobban a nemek közötti egyenlőséget, figyelmet fordítva többek között a nők teljes körű, egyenlő és érdemi részvételére valamennyi polgári és katonai KBVP-beosztásban ...


A Mary Kay Inc. a nemek közötti egyenlőséget érvényesítő …

A UN Women a következőképpen határozza meg a nemek közötti egyenlőséget érvényesítő beszerzést 1: „szolgáltatások, áruk vagy közmunka fenntartható kiválasztása olyan ...


Melyek a legfontosabb kérdések és tennivalók most a nemek közötti

Aztán a nők áttörést értek el, abban az értelemben, hogy elkezdtek dolgozni. Természetesen a nőmozgalmak hatása fontos, de ilyenek más országokban is léteztek. A módszer, ahogy az északi országok elérték a nemek közötti egyenlőséget most követendő példa az Európai Unió tagállamai számára.