a szénporra vonatkozó munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi irányelv

A távmunka szabályozása a Covid19 utáni Európában

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség – EU-OSHA . Szerzők: Pablo Sanz de Miguel, Maria Caprile és Juan Arasanz (NOTUS). Ez a jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) megbízásából készült. Tartalmáért, beleértve a benne megfogalmazott véleményeket és/vagy


A munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre …

Az Európai Bizottság a három legkiemeltebb munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi intézkedését a Biztonságosabb és egészségesebb munkahely mindenkinek – Az …


Európai Parlament

vonatkozó, új munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégiai keretéről (többek között a munkavállalók hatékonyabb védelméről a káros anyagoknak való kitettséggel, a munkahelyi stresszel és az ismétlődő tevékenységekből eredő sérülésekkel szemben) (2021/2165(INI)) Az Európai Parlament, – tekintettel az ...


A munkahelyeken előforduló veszélyes anyagokra …

hőmérséklet és szellőztetés – egy, a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről szóló irányelv szabályozza (1989/654/EGK irányelv [1989. november 30.] a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről). A kockázatértékelés az első kulcsfontosságú lépés


A biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos …

A biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos jogszabályok. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 153. cikke alapján a munkahelyi biztonság és …


IRÁNYELVEK

mutagénekkel kapcsolatban a munkahelyi expozícióra vonatkozó határértékeknek a 2004/37/EK irányelvben ... A Bizottság az Európai Unió 2021–2027-es munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági stratégiai ... (2003. július 22.) a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó Bizottság létrehozásáról (HL C 218., ...


Munkahelyi egészségvédelem és biztonság

Latest update: 13/12/2021. Az 1989-ben elfogadott, a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló európai keretirányelv (89/391/EGK) jelentős mérföldkövet …


JELENTÉS az Európai Munkahelyi Biztonsági és …

az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 2021. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására …


Munkahelyi egészség és biztonság – általános …

A Tanács 89/391/EGK irányelve – intézkedések a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítására. ÖSSZEFOGLALÓ MI …


DEÁK EDIT VIZUÁLIS SEGÉDANYAG ÉS MÓDSZERTANI …

A hatályos uniós jogi aktus, amely kifejezetten szabályozza a munkahelyi biztonsági és/vagy egészség-védelmi jelek szolgáltatását, az a 92/58/EGK irányelv4. A 92/58/EGK egyedi irányelv célja a keretirányelv kiegészítése a biztonsági és/vagy egészségvédelmi jelek munkahelyi elhelyezésére vonatkozó különös mi-


EUR-Lex

A Tanács irányelve (1989. november 30.) a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről (első egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) OJ L 393, 30.12.1989, p. 1–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 004 P. 170 - 181.


Munkahelyi egészségvédelem és biztonság | Ismertetők az …

Olvasson a munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról! Az ismertetők bemutatják az európai integrációt és az Európai Parlament szerepét. Hozzáférés az oldal tartalmához (nyomja meg az „Enter" billentyűt) Közvetlen hozzáférés a nyelvválasztáshoz (nyomja meg az „Enter" billentyűt) ...


Az Európai Unió 2021 2027-es munkahelyi …

kielégítő szilárd munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági támogató struktúra alapvető hozzájárulást nyújt a fenntartható gazdasághoz és a munkahelyi egészségvédelem és …


Munkavállalók biztonsága és egészségvédelme: a …

Munkavállalók biztonsága és egészségvédelme: a munkahelyre vonatkozó feltételek ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL: 89/654/EGK irányelv – …


TANÁCS IRÁNYELVE (1989. június 12.) munkavállalók …

irányelv (2) által érintett vegyi, fizikai és biológiai anyagok munkahelyi használatából fakadnak; mivel a 74/325/EGK (3) határozat szerint a Bizottság konzultál a munka-helyi biztonsági, higiéniai és egészségvédelmi tanácsadó bizottsággal az e területre vonatkozó javaslatok kidolgozásáról;


Az Európai Unió 2021 2027-es munkahelyi biztonsági …

Az Európai Unió 2021 ± 2027-es munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégiai kerete Munkahelyi biztonság és egészségvédelem a munka változó világában {SWD(2021) 148 final} - {SWD(2021) 149 final} ... aktualizálásra vonatkozó javaslat; ii. 4 irányelv korszerűsítés céljából történő


EUR-Lex

A Tanács 89/656/EGK irányelve (1989. november 30.) a munkavállalók által a munkahelyen használt egyéni védőeszközök egészségvédelmi és biztonsági minimumkövetelményeiről (harmadik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikk (1) bekezdése értelmében) (HL L 393., 1989.12.30., 18-28. o.) A 89/656/EGK irányelv későbbi ...


Az egyéni védőeszközök használata

FŐ DOKUMENTUM. A Tanács 89/656/EGK irányelve (1989. november 30.) a munkavállalók által a munkahelyen használt egyéni védőeszközök egészségvédelmi és biztonsági minimumkövetelményeiről (harmadik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikk (1) bekezdése értelmében) (HL L 393., 1989.12.30., 18-28. o.). A 89/656/EGK …


A munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló …

A munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391 irányelv - A munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló "keretirányelv" . 1989-ben a keretirányelv bizonyos rendelkezései többek között a következő jelentős újítást hozták:


Munkahelyi egészségvédelem és biztonság

A munkahelyi biztonsági, higiéniai és egészségvédelmi tanácsadó bizottságot 1974-ben hozták létre, hogy segítse a Bizottságot az e területen zajló tevékenységek …


Munkahelyi egészség és biztonság – általános szabályok

Konzultáció a munkavállalókkal és/vagy képviselőikkel, valamint bevonásuk minden, a munkahelyi biztonságra és egészségre vonatkozó kérdéssel kapcsolatos megbeszélésbe. Annak biztosítása, hogy minden munkavállaló megfelelő, a munkája szempontjából releváns biztonsági és egészségvédelmi oktatásban részesüljön.


JELENTÉS az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi …

JELENTÉS az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 2021. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2022/2118(DEC)) Költségvetési Ellenőrző …


Elfogadott szövegek

1. Az Európai Parlament 2023. május 10-i határozata az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 2021. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2022/2118(DEC))


Munkahelyi egészségvédelem és biztonság | Ismertetők az …

A munkahelyi biztonsági, higiéniai és egészségvédelmi tanácsadó bizottságot 1974-ben hozták létre, hogy segítse a Bizottságot ( 74/325/EGK tanácsi határozat ). Az egységes európai piac kiteljesítéséhez minimumkövetelményekre volt szükség a munkahelyi egészségvédelem és biztonság tekintetében. Ez számos irányelv ...


Munkahelyi egészségvédelem és biztonság

— a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi követelmények (89/654/EGK) és munkahelyi biztonsági, illetve egészségvédelmi jelzések biztosítása (92/58/EGK); — a munkaeszközök használata (a 2001/45/EK irányelvvel módosított 89/655/EGK irányelv és a 2009/104/EK irányelv); egyéni védőeszközök (89/656/EGK), valamint


Európai Parlament

Az EU 2020 utáni időszakra vonatkozó, új munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégiai kerete Az Európai Parlament 2022. március 10-i állásfoglalása az EU 2020 …


Munkahelyi egészségvédelem és biztonság | Ismertetők az …

A munkahelyi egészségvédelem és biztonság javítása az 1980-as évek óta fontos kérdés az EU számára. Az európai szintű jogszabályok bevezetésével meghatározásra kerültek a munkavállalókat megillető védelemre vonatkozó minimumkövetelmények, egyúttal lehetővé téve a tagállamok számára, hogy szigorúbb intézkedéseket tartsanak fenn vagy …