A mészkőbányák környezeti etikai és gazdasági kérdései

A fenntartható fejlődés, a fenntarthatóság …

PDF | A fenntartható fejlődés, fenntarthatóság kifejezések Magyarországon is közismertek és széleskörűen használják azokat. Az ENSZ által 1987-ben... | Find, read …


Etikai kérdések a gyakorlatban

adott gazdasági társaságnál a beszámoló összeállításával megbízott vállalkozó volt. Majd utána ezzel a tevékenységgel felhagyott, akkor ez a személy a ... A vonatkozó …


A KÖRNYEZETVÉDELEM KÖZGAZDASÁGI KÉRDÉSEI ÉS A …

A KÖRNYEZETVÉDELEM KÖZGAZDASÁGI KÉRDÉSEI ÉS A 'FENNTARTHATÓSÁG' SZLÁVIK JÁNOS egyetemi tanár (BME) I. A fenntartható fejlõdés fogalmi kialakulása A XX. század hatvanas éveinek végén, hetvenes éveinek elején számos tudósban-tu-dóstársaságban vetõdött fel a kérdés, hogy az a típusú gazdasági növekedés, amely a


(PDF) Zöldkötvények kibocsátásának egyes kérdései, …

A zöldkötvények tipizálását a környezetvédelmi és fenntarthatósági célok, a megtérülés forrása, valamint a kibocsátó személye alapján mutatja be. A szerző …


A mesterséges intelligencia szabályozásának etikai …

A mesterségesintelligencia szabályozásánaketikai kérdései| 2020. október21. CMS Budapest UNESCO ajánlás a mesterséges intelligencia etikájáról (4) Alapelvek 10 Arányosság és "ne árts" Biztonság és védelem Méltányosság és megkülönböztetés-mentesség Fenntarthatóság A magánszféra védelme Emberi …


Új uniós szabályok a fenntarthatóbb és etikusabb …

Az új szabályok szigorúbb begyűjtési célokat tartalmaznak majd hordozható akkumulátorok (2023-ra 45%, 2027-re 63%, 2030-ra 73%), valamint a könnyű szállítóeszközök akkumulátorok (2028-ra 51%, 2031-re 61%) esetében is. Ezen túlmenően a könnyű közlekedési eszközökből, gépjárművek, ipari és elektromos járművek ...


Molnár László: A mérnök szerepe az ezredfordulón.

A környezetpolitika etikai megalapozásának fő kérdései. (OTKA T 31862-es téma.) ... Ennek hozadéka a legfontosabb környezeti etikai elméletek bemutatása a 'Környezeti etika' című tanulmány, ... Ez egyúttal a gazdasági és társadalmi igazságosság érvényre jutását is feltételezi. 35 Ebből már látható, ...


JELENTÉS a vállalati társadalmi felelősségvállalásról: …

25. hangsúlyozza, hogy a társadalmilag felelős befektetés – amely a vállalati társadalmi felelősségvállalás végrehajtási folyamatának része a befektetési döntés keretén belül – összekapcsolja a befektetők pénzügyi és gazdasági célkitűzéseit a társadalmi, környezeti, etikai, kulturális és oktatási ...


Etikai kérdések a gyakorlatban

adott gazdasági társaságnál a beszámoló összeállításával megbízott vállalkozó volt. Majd utána ezzel a tevékenységgel felhagyott, akkor ez a személy a ... A vonatkozó jogszabályok és könyvvizsgálói etikai szabályok előírják a korábbi könyvvizsgáló együttműködési kötelezettségét a követő könyvvizsgálóval.


Az üzleti etika gyakran ismételt kérdései

is, és egyszerre törekszik a gazdasági, környezeti és társadalmi célok optimalizálására. A fenntartható fejlôdés értelmezhetô a vállalatok szintjén is: a fenntartható vállalat és a …


Bioetikai előadások az élettudományok jövőjéről, útvesztőiről, etikai …

Bioetikai előadások az élettudományok jövőjéről, útvesztőiről, etikai és gazdasági kihívásairól November 5, 2011 Budapest, 2011. október 5.—


(PDF) Fenntartható fejlõdés: környezeti, társadalmi és gazdasági

A gazdasági, a társadalmi és a környezeti szempontok egyenlő fon- tosságának deklarálása fontos kiinduló lépés volt, mivel felszínre hozta, hogy a gazdasági és társadalmi tényezők mellett a környezet sem ha- nyagolható el. Valójában azonban e megközelítés ennél többre nem is használható, mert hamis képet sugall a ...


(PDF) A KÖRNYEZETI IGAZSÁGOSSÁG FOGALMI …

egy es környezetben zajló tevékenységek előn y eiből és hátrányaiból, saját gazdasági, politikai társadalmi döntése ink révén ( W ILLIAMS, R. W. 1999 B ). Gyakran a természeti ...


A vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) és a jog …

készítése, valamint az elszámoltathatóság és a transzparencia folyamatos fejlesztése.13 Az állam a vállalatok gazdasági, környezeti és társadalmi felelőssége kapcsán több szempontból is problémás helyzetben van, hiszen a jog szempontjából számtalan érintkezési felülettel rendelkezik a vállalatok társadalmi


Fenntarthatóság megjelenésének relevanciája a …

fenntarthatóság környezeti, etikai, társadalmi és gazdasági kérdései a tudósokat az 1960-as évek óta foglalkoztatja Az elmúlt két évtizedben a fenntarthatóság a …


Fókusz – Fenntarthatóság, energia, ellátásbiztonság A …

és gazdasági fejlettségünk 2030-ra elérje az Eu-rópai unió átlagát, évente átlagosan mintegy 3,5 százalékos növekedési többletre van szük-ség az Eu-hoz képest. Az Eu …


A gazdasági globalizáció környezeti hatásai | Eszmélet

A gazdasági globalizáció és a jelenlegi pazarló termelési mód kölcsönösen erősíti egymást ... Nemcsak etikai, hanem szorosan vett jóléti közgazdasági szempontból is problematikusnak tekinthető tehát e közgazdasági érv; arról nem beszélve, hogy előfordulhat, a keletkezett környezeti károk nem csupán helyi jellegűek ...


(PDF) Fenntartható fejlődés: környezeti, társadalmi és gazdasági

A gazdasági, a társadalmi és a környezeti szempontok egyenlő fon- tosságának deklarálása fontos kiinduló lépés volt, mivel felszínre hozta, hogy a gazdasági és társadalmi tényezők mellett a környezet sem ha- nyagolható el. Valójában azonban e megközelítés ennél többre nem is használható, mert hamis képet sugall a ...


Fenntartható fogyasztás és termelés | Ismertetők az …

A. A fenntartható fogyasztásról és termelésről szóló cselekvési terv. 2008 júliusában az Európai Bizottság intézkedés- és javaslatcsomagot terjesztett elő a fenntartható fogyasztásra és termelésre (SCP), valamint a fenntartható iparpolitikára (SIP) vonatkozóan ( COM (2008) 0397 ), amely a termékek környezeti ...


Fenntarthatósági tanácsadás | Deloitte Magyarország

Deloitte elköteleződés. A Deloitte-nál hiszünk abban, hogy a változás belülről kezdődik: vállaltuk, hogy 2030-ra „nettó nullára" csökkentjük szén-dioxid-kibocsátásunkat, ehhez újra kell gondolnunk és újra kell terveznünk a mindennapi működésünket. További információért látogasson el a World Climate oldalra.


Környezeti etika: fogalom, alapelvek, problémák

Környezeti etika: fogalom, alapelvek, problémák. A 21. században az ember és a természet közötti kapcsolat kérdése különösen akut. A túl feltűnő létfontosságúak voltak a bolygó mutatóinak, például az ózonréteg állapotának, az óceánvíz hőmérsékletének, az olvadó jég sebességének, az állatok, a madarak, a ...


Zöldkötvények kibocsátásának egyes kérdései, a környezeti …

Az 1. táblázat a zöldkötvényeket abból a szempontból tipizálja, hogy a kibocsátással finanszírozott projekt hogyan járulhat hozzá pozitívan a környezeti célokhoz. Ezek ismerete segítheti a befektetőket, a kibocsátókat és a közreműködő bankokat a kötvénytípusok közötti választásban, javítva ezzel a tőkeallokáció és a pénzügyi piacok hatékonyságát ...


A precíziós kukoricatermesztés gazdasági kérdései …

A precíziós kukoricatermesztés gazdasági kérdései csernozjom talajon Sulyok Dénes Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, ... illetve a környezeti-, természeti er ...


Környezetpolitika: általános elvek és alapvető keretek

Az uniós környezetpolitika az Európai Tanács 1972-ben Párizsban tartott ülésén indult, ahol az állam- vagy kormányfők (a környezettel kapcsolatos első ENSZ-konferenciát …


A mesterséges intelligencia fejlesztésének etikai és jogi …

Külön hangsúlyozza, hogy a fejlesztés nem válhat az emberi alkotók kárára és nem sértheti az Unió etikai normáit. A képviselők szerint különbséget kell tenni a mesterséges intelligenciával támogatott emberi alkotás és a mesterséges intelligencia önálló alkotása között.


Európa környezeti állapota 2020-ban: sürgős …

Noha az elmúlt évtizedekben az európai környezet- és éghajlatpolitika hozzájárult a környezet javításához, Európa nem tett elegendő előrelépést, és a következő évtized környezeti kilátásai nem pozitívak az „Európa …


Fenntarthatóság megjelenésének relevanciája a …

A vállalkozások gazdasági helyzetére vonatkozó információkat a számviteli beszámolók tartalmazzák. Függetlenül attól, hogy IFRS, US GAAP, vagy az adott nemzeti beszámolók alapján ... arról, hogy tevékenységük mily módon és mértékben kapcsolódik a környezeti szempontból fenntarthatónak minősülő gazdasági ...


ESG szakértő menedzser

Az ESG stratégia kialakításának lépései: Alapállapot (érettség) felmérés: jelenleg is működő ESG-releváns adatgyűjtések és folyamatok, szükséges kiegészítések. Célok meghatározása, a feltárt hiányosságok megszüntetése, kötelezettségvállalások, KPI-ok. A stratégia megvalósításának folyamata és célja: - A ...


Fenntartható vállalkozások és zöld pénzügyek

A tudósokat az 1960-as évek óta foglalkoztatja a fenntarthatóság környezeti, etikai, társadalmi és gazdasági kérdései. Az elmúlt két évtizedben a fenntarthatóság a …


Zöldkötvények kibocsátásának egyes kérdései, a …

A zöldkötvények a pénzügyi piacok egyik innovatív termékét képviselik; kibocsátásuk pénzügyi megtérülést eredeztet, ugyanak- kor pozitív hatással vannak a környezetre és …


FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS KÖRNYEZETI TÁRSADALMI …

nek feltételezi a gazdasági, a humán és a környezeti erőforrásokat, ezért ideológiát szolgáltat ahhoz, hogy átmenetileg a fejlesztések során egyik-másik tőke akár csökkenhet is, ha azt egy másik pillér ugyaneb-ben az időszakban ellensúlyozza. A gazdasági, a társadalmi és a környezeti szempontok egyenlő fon-


A szerv- és szövettransz

A szerv- és szövettransz - plantáció etikai kérdései 1. rész. Imre Szebik. Kevés olyan beavatkozás van a biotechnoló giá - ban, illetve a medicinában, amely olyan he ves érzelmeket váltana ki, mint a szerv- és a szövettranszplantáció kérdése. Egyrészt az el múlt évtizedekben hihetetlen sikertörténetként ...


Fenntarthatóság

Fenntartható mezőgazdaság az EU-ban. A mezőgazdaság egyedülálló szerepet tölt be az Európai Unió társadalmában, gazdaságában és meghatározó a környezet …


Csökkenthető-e a gazdasági növekedés környezeti ára?

A gazdasági növekedés környezeti hatása nagy vitákat kiváltó kérdés, ahol az ideológiák gyakran messze állnak a tényektől. Tanulmányunkban az országok ökohatékonyságának alakulását vizsgáltuk a 21. század első évtizedében az ökológiailábnyom-mutató és a GDP kapcsolatának elemzésével. Megállapítottuk, hogy a vizsgált időszakban az országok …


Gazdasági növekedés és természeti környezet

2. Nem, a gazdasági növekedés kényszere a környezeti problémáink egyik legfőbb oka, ezért nem fenntartható hosszú távon. Ökológiai közgazdaságtan A gazdasági tevékenység hatással van a természeti környezetre és ezzel környezeti problémákat (klímaváltozás, szennyezés stb.) okoz.


A globális szabadkereskedelem környezeti és etikai problémái

Download PDF. Magyar Tudomány 180 (2019)4, 488–498 DOI: 10.1556/2065.180.2019.4.3 A GLOBÁLIS SZABADKERESKEDELEM KÖRNYEZETI ÉS ETIKAI PROBLÉMÁI ENVIRONMENTAL AND ETHICAL PROBLEMS OF GLOBAL FREE TRADE Fekete László kandidátus, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem [email protected]


A szerv-és szövettransz

PDF | On Jan 1, 2015, S. Imre published A szerv-és szövettransz - plantáció etikai kérdései 1. Rész | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate